เทศบาลนครเชียงรายร่วมกันปฏิสังขรณ์พระธาตุดอยจอมทองและพื้นที่โดยรอบครั้งใหญ่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยจอมทอง นายทวีชัย อาศิรพงศ์พิศิษฐ์ ประธานมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ในการร่วมปฏิสังขรณ์พระธาตุดอยจอมทองและพื้นที่โดยรอบวัดครั้งใหญ่ ให้คงทน สวยงาม ซึ่งวัดพระธาตุดอยจอมทองเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายไม่ได้เป็นหน่วยงานดูแลเป็นหลัก ในโอกาสนี้เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์ และมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ได้ร่วมกันเข้าไปดูแล เพื่อให้พี่น้องประชาชน คณะศรัทธา และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมสักการะ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายสืบต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน