ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดีเด่น รร.ท.2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี เปียนาค ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในโอกาสเข้ารับรางวัลครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ดีเด่น เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย