ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้ 70 % ก่อนสิ้นปี ระดมเจ้าหน้าที่ลงฉีดถึงบ้าน

เป้าหมายหลักเป็นผู้สูงอายุผู้พิการ และบริการรับส่งในการฉีด จากชุมชนมาจุดฉีดยังจุดหลัก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มเสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยใช้ ศูนย์การศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนหลัก พร้อมทั้งได้มอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้สมัครใจเข้ารับการฉีดด้วย พร้อมกันนี้ ยังเป็นตัวแทนของผู้ที่บริจาคชุด PPE ส่งมอบต่อให้กับทาง หน่วยกู้ภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดรถรับส่งผู้ที่จะรับการฉีดทั้งหมด จากทุกชุมชนรวม 65 ชุมชน มาทำการฉีด เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยในการเดินทาง ประการสำคัญป้องกันความแออัดของผู้รับการฉีดวัคซีน โดยแบ่งเป็นรอบเช้า 300 คน และรอบบ่าย 300 คน รวมวันละ 600 คน จะดำเนินการฉีดทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวนประชากรที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีประมาณ 74,000 คน จะใช้ระยะเวลาประมาณ 100 วัน

โดยนายวันชัย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานงานกับทาง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียราย เพื่อจัดสรรวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จะเร่งดำเนินการฉีด ทั้งกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ให้แล้วเสร็จประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนสิ้นปี 2564

“นอกจากนี้ยังจัดทีมจากกองการแพทย์ และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนถึงบ้าน ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ให้ครอบคลุมมากที่สุดและคาดว่าจะครบตามจำนวนประมาณเดือน ตุลาคม 2564 เพราะถือว่าเป็นการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน” นายวันชัย กล่าว

ทั้งนี้วัคซีน ที่ดำเนินการฉีดนั้นเป็นการจัดสรรมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย