โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว