เทศบาลนครเชียงรายจัดทำโครงการเพิ่มบทบาทสตรีในชีวิตวิถีใหม่

เทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี 65 ชุมชนและอาสาสมัครพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชุมชน มีเทคนิคในการทำงานร่วมกับประชาชนในชุมชนส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีบทบาทด้านการบริหารงานของสตรีในหลายด้าน เป็นวิทยากรสตรีในสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน โดยให้ทุกคนมีสติ ปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิดฤตนี้ เรียนรู้ว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร และสามารถต่อยอดความคิดในการต่อยอดในการสร้างอาชีพ ที่สำคัญขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเอง

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มพัฒนาสตรีเขต 1 มีการคัดเลือกประธานสตรีเขต 1 จาก 13 ชุมชน นางเล็ก ต๊ะเขตต์ จากชุมชนฮ่องลี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสตรีเขต 1 เพื่อดำเนินการร่วมมือประสานงานกับทางเทศบาลนครเชียงรายในการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

โดยนางรัตนา เปิดเผยว่า ดิฉันได้รับเกียรติจากเทศบาลนครเชียงราย เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทสตรีในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีท่านรองฯ บังอร มะลิดิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องคณะกรรมการพัฒนาสตรีและอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม แกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนและบทบาทของสตรีในชีวิตวิถีใหม่ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 เทศบาลนครเชียงราย

“ในปัจจุบัน พี่น้องกลุ่มพัฒนาสตรีได้เข้ามามีบทบาทที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะภายใต้บทบาทการเป็นผู้นำของสตรีในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองและชุมชน ในภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในขณะนี้ บทบาทของผู้นำชุมชนและผู้นำสตรี จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและรับมือกับสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงสามารถต่อยอดและสร้างเสริมอาชีพใหม่ๆ ผ่านความร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงราย ในโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต” นางรัตนา กล่าว

และทั้งนี้ วันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เขต 2 จำนวน 19 ชุมชนร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกล่าวถึงบทบาทด้านการทำงานงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ร่วมกับประชาชนในชุมชนในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายนำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มพัฒนาสตรีเขต 2 มีการคัดเลือกประธานสตรีเขต 2 จาก 19 ชุมชน นางมนตรี สันธิ จากชุมชนฝั่งหมิ่น ได้รับเลือกครั้งนี้ ซึ่งจะมีการร่วมมือในการดำเนินการต่อไป