ปิดตลาด 1 วัน เทศบาลนครเชียงราย ทำความสะอาดครั้งใหญ่

ให้ทุกคนปลอดภัย เพราะในพื้นที่จังหวัด ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มาก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย 1 ร่วมกับทาง เจ้าหน้าที่ทหาร ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 นำน้ำผสมน้ำฆ่าเชื้อโรค ฉีดล้างทำความสะอาดภายในตลาดสดทุกจุด โดยเน้นไปที่ทางเดิน ร้านค้า ต่าง ๆ เพื่อให้ตลาดสดสะอาดและปลอดจากเชื้อโรค โดยเฉพาะโควิด 19

ทั้งนี้การทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย 1 ถือว่าเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ และต้องปิดตลาด 1 วัน เพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าทุกคนต่างให้ความร่วมมือ และออกมาร่วมกันทำความสดแผงขายของ ร้านขายของ ของตนเอง

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน สถานการณ์โควิด19 วันที่ 26 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ ตรวจยืนยัน RT-PCR จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด ประกอบด้วย อ. แม่สาย 10 ราย (ต.แม่สาย 8 ราย, ต.เวียงพางคำ 2 ราย) อ. เมืองเชียงราย 3 ราย (ต.สันทราย 2 ราย, ต.รอบเวียง 1 ราย) อ. แม่จัน 3 ราย (ต.ป่าซาง 2 ราย, แม่ไร่ 1 ราย) อ. เวียงชัย 2 ราย (ต.เวียงชัย 2 ราย) อ.แม่ฟ้าหลวง 1 ราย (ต.แม่สลองนอก 1 ราย) อ.พาน 1 ราย (ต.ทรายขาว 1 ราย) และ พบผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ตรวจ ATK รวม 20 ราย และทั้งจังหวัดเชียงราย ผู้ป่วยโควิดที่กำลังรักษารวม 344 ราย.