ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย นำต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ “ภาสกร บุญญลักษม์ “

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ “พญามังราย” ต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ ซึ่ง นายวันชัย กล่าวต้อนแสดงความยินดี และบอกว่า เทศบาลนครเชียงราย จะสนับสนุนงานของทางจังหวัดเชียงราย ในทุกด้าน จากนั้นได้ประกอบพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ “พญามังราย” ตามความเชื่อของชาวล้านนา ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ยังดีมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เดินทางมาร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการแสดงต้อนรับ ในชื่อชุดไหว้สาพญามังราย และการตีกลองสะบัดชัย โดยภายหลังเสร็จพิธีได้เกิดฝนโปรยปรายลงมาเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ “พญามังราย” หลายคนชื่อว่าเป็นการพรมน้ำมนต์จากฟ้าในการต้อนรับผู้ว่าฯ คนใหม่ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดตลอดทั้งวัน และจากนั้นไม่นานฝนก็หยุดตก

ทั้งนี้ก่อนที่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คนใหม่ ก่อนเดินทางมาถึงจุดพิธีกราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ “พญามังราย” ได้เดินทางเข้ามายังประตูเมืองเดิม ตามความเชื่อ โดยเข้ามาจากสี่แยกแม่กรณ์ จากนั้นใช้เส้นทางถนนพหลโยธินสายเก่า และเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย และรถมาจอดยังด้านหน้าลานกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อส่วนบุคคล ที่ใครจะมารับตำแหน่งพ่อเมืองเชียงราย จะต้องใช้เส้นทางเดิมจากนั้นถึงมา ต้องกราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ “พญามังราย” เพื่อใเกิดความเป็นศิริมงคล

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า จากนี้ไปจะนำเอาประสบการณ์ทั้งหมด ที่เคยเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาปรับใช้ในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และประสานงานกับทุกหน่วยงานในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ.