ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนเทศบาลนครเชียงรายและสามเณร

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพิ่มจุดบริการเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 #วัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนในของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และสามเณรที่บวชเรียน จากวัดฝั่งหมิ่น และ วัดพระแก้ว

โดยทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำให้กับนักเรียน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน และผู้ปกครองอนุญาต ซึ่งใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนเข้ารับการฉีดทั้งสิ้น 2,200 คน ซึ่งเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มีการกำหนดมา รวมทั้งน้องๆนักเรียนทุกคนรับชุดดูแลสุขภาพ หน้ากากอนามัย เเละเเอลกอฮอล์เจล ยาพารา เพื่อใช้ป้องกันในชีวิตประจำวัน ซึ้งใจการดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019