ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในรัชสมัยที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม