เทศบาลนครเชียงรายระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่1

หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้มากที่สุดเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนเพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย และน้องๆนักเรียน จังหวัดเชียงราย โดยทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานงานร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยให้เด็กมีภูมิคุ้มกันสามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนได้เร็วขึ้น เนื่องจากกลุ่มนักเรียนมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 สูง เพราะมีการรวมกันเป็นกลุ่ม การฉีดวัคซีนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง แม้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็อาจมีการติดเชื้อได้แต่พบความรุนแรงของโรคลดลงอย่างชัดเจน โดยในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียนอื่นๆเป้าหมายจำนวน 1,856 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงราย ได้เดินทางมาตรวจ และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่มารับการฉีดวัคซีน พร้อมกล่าวชม เทศบาลนครเชียงราย ที่บริหารจัดการการฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดี กับกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากครูในแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี ได้มีครูช่วยดำเนินงาน ซึ่งสามารถลดความวิตกกังวลของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันมีบุคลากรของเทศบาลนครเชียงราย มาช่วยอำนวยความสะดวกให้ ณ สนามวัคซีนทุกจุด รวมถึงทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและประชาชนทุกท่านให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดไว้โดยเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และงดสังสรรค์ ทานอาหารร่วมกัน เพื่อลดจำนวนคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะนี้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน