ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรม BigCleaning Day สะอาดสู้ Covid2019 วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สะอาดสู้Covid2019 เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชน และผู้เข้าใช้สถานที่สาธารณะดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันโรคติดต่อ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)

#เทศบาลห่วงใยใส่ใจประชาชน