ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีบุรินทร์ แบ่งเบาภาระผู้ประกันตนจ่ายต่างการฟอกไตจากสิทธิประกันสังคม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาด ณ ตอนนี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จึงอยากแบ่งเบาภาระผู้ประกันตนของศรีบุรินทร์ ที่จำเป็นต้องฟอกไต โดยจ่ายส่วนต่างการฟอกไตจากสิทธิประกันสังคม
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – ถึง 31 ธันวาคม 2564
ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านไตเทียม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ไตเทียม
โทร.053-910999 ต่อ 207, 208, 209