น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2564 พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลากลางหลังแรก) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นาย ภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฯ
โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวนประมาณ 100 คน พร้อมกันนี้ มทบ.37 สนับสนุน วงดุริยางค์ เพื่อประกอบ พิธีฯ ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด.