“สร้างภูมิคุ้มกัน” โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้เด็กนักเรียนแล้ว

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยนางธีราพร จันระวังยศ และนางสาวศิริภัส ขัติยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่อายุครบ 12 ปี บริบูรณ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Pfizer) เข็มแรก ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงราย (อาคาร GMS) โดยการดูแลของครูประจำชั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการดำเนินการ