SAT football 108 thailand championship “แชมป์ชนแชมป์”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชมการจัดการเเข่งขันฟุตบอล SAT football 108 thailand championship “แชมป์ชนแชมป์” ระหว่างวันที่ 29-31ตุลาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย