ข่าวกิจกรรม

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มผู้บริหาร นักธุรกิจชั้นนำของเชียงราย สื่อมวลชนฯ

ชญานุท เหล่ารุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ทวียนต์กรุ๊ป ผู้บริหาร wealth Solution ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่ม ผู้บริหาร และ นักธุรกิจชั้นนำของเชียงราย ที่ร้านอาหารอุ้ยฝา