ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา และ นิสิต สิทธิอาษา ร่วมในพิธีเปิดโรงปลูกและสกัดพืชกัญชง โครงการแม่กรณ์ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท GTG หรือ Golden Triangle Group ผู้บุกเบิกการผลิต-ปลูก-สกัดกัญชง จัดพิธีเปิดโรงปลูกและสกัดพืชกัญชง โครงการณ์แม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งถือเป็นโรงปลูกแห่งที่ 2 ของบริษัท โดยมี นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง GTG ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษาและ นายนิสิต สิทธิอาษา โดยมีนายชัชวาล เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ GTG กล่าวเปิดงาน