Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เตรียมรังสรรค์บรรยากาศริมแม่น้ำกกให้ประชาชนได้ไปลอยกระทง สืบสานประเพณีอันดีงาม “เตรียมท่าน้ำ” ไว้ 8 จุด อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายของเราแม้จะไม่ใช่กลุ่ม 17 จังหวัดนำร่องที่รัฐบาลได้ประกาศให้เริ่มเปิดเมืองได้ในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่พวกเราชาวเชียงรายก็ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะเสริมสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้

โดยวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บริเวณวัดฝั่งหมิ่น ริมแม่น้ำกก เป็นครั้งแรกของทางวัดฝั่งหมิ่นและพี่น้องชุมชนที่จัดให้มีการทอดกฐินทางน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ของบ้านเรา ในอีกหนึ่งบรรยากาศที่จะสร้างเสน่ห์และมิติการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านสวนสาธารณะเลียบริมน้ำกก สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวเชียงราย ในบรรยากาศริมน้ำที่มีความสวยงามและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันทางน้ำที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

นอกเหนือจากนั้น ช่วงวันลอยกระทงปีนี้ แม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดงานได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่เทศบาลนครเชียงรายก็จะได้จัดเตรียมบรรยากาศริมแม่น้ำกกให้ประชาชนได้ไปลอยกระทง สืบสานประเพณีอันดีงาม โดยเราได้เตรียมท่าน้ำ ให้พี่น้องประชาชนสามารถไปลอยกระทงได้สะดวกใกล้บ้านท่าน ทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้ครับ
1.เชิงสะพานขัวพญามังราย (อาคารเทิดพระเกียรติฯ)
2.เชิงสะพานขัวพญามังราย (บ้านใหม่)
3.ป่าแดง
4.สวนสาธารณะยามเย็น (หลังวัดฝั่งหมิ่น)
5.แควหวาย
6.ร่องเสือเต้น
7.เกาะลอย
และ 8.เกาะแม่ฟ้าฯ