ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผู้ว่าฯ สุ่มตรวจโรงเรียน ชม รร.เทศบาล 2 หนองบัว จัดการ On site 100 % ได้ดีเยี่ยม

นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทำการสุ่มตรวจ โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจาก เปิดเรียนแบบ On site 100 % ที่ต้องป้องกันโควิด19 สูงสุด ในภาคเรียนที่ 2/2564 โดยสุ่มตรวจที่โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำ นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวและ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อีก 7 แห่ง ให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการตามมาตรการของทางจังหวัดเชียงราย ในการป้องกันการระบาดของโควิด19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากการสั่งการของจังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดรวม 8 แห่ง ได้ดำเนินการทันที เรื่องของการป้องกันโควิด19 ในการเปิดเรียน On site 100 % ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ทั้งนี้ยังรวมถึงการดำเนินการให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลนครเชียงราย และโดยรอบโรงเรียน หรือเกี่ยวข้องกับโรงเรียน รวมทั้งนักเรียน ให้มีการฉีดวัคซีนได้ถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดแล้ว

ทางด้าน นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามการตามที่ทางเทศบาลนครเชียงราย แจ้งมาทันทีก่อนเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีน ทั้ง คณะครู บุคคลากร เด็กนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์รับการฉีด ขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 98 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมาตรการที่นำมาใช้ ในโรงเรียน โดยยึด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย1.Distancing เว้นระยะห่าง 2.Mask wearing สวมหน้ากาก 3.Hand washing ล้างมือ 4.Testing คัดกรองวัดไข้ 5.Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น คือ 1.Self-care ดูแลตนเอง 2.Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4.Track ลงทะเบียนเข้า-ออกโรงเรียน 5.Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง

“ทั้งนี้หลังเลิกเรียน ก็ได้จัดระเบียนการรับนักเรียนในรูปแบบให้ผู้ปกครองนั่งรอในสถานที่จัดเตรียมไว้ และส่งรายชื่อให้ครูเวร ที่ประจำหน้าประตู ประกาศรายชื่อ เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเดินทางกลับ โดยจะไม่ปล่อยให้นักเรียนลงมาแออัดหน้าประตู ระหว่างที่รอ ครูประจำชั่นจะให้อยู่ในห้องเรียนก่อน จุดนี้จะสามารถลดการสัมผัสและลดการระบาดของโควิดได้อีกทางหนึ่ง” นางสาวอโณทัย กล่าว

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการสุ่มตรวจโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นความตั้งใจมาก ต้องการจะมาเพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู เพราะการเปิดการศึกษานั้นเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่าเราอยู่กับเชื้อโควิด19 มากว่า 2 ปี ถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้ เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อได้ แต่สิ่งสำคัญคือการควบคุมเชื้อให้ไม่แพร่กระจายเป็นวงกว้างให้ได้

“ต้องขอชมทางโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ที่มีการดำเนินการป้องกันโควิด19 ได้อย่างดี รวมทั้งการรายงานสถานกาณ์การฉีดวัคซีนของทางโรงเรียนให้ทราบ เพราะทางคณะกรรมการต้องการข้อมูลแบบนี้เป็นอย่างมาก เพื่อนำไปบริหารจัดการ การกระจายวัคซีนให้ลงพื้นที่ให้มากและเร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งนี้ต้อง ขอชม นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ที่สามารถบริการจัดการ เรื่องวัคซีนให้เข้าถึงประชาชน และนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาใด ซึ่งเมื่อเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการดีเช่นนี้ ก็ไม่ต้องเดินทางไปตรวจโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่เหลือเลย เพราะเชื่อว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลที่ดี ให้กับทุกโรงเรียนและถือปฏิบัติตามกัน” นายภาสกร กล่าว

นายภาสกร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ได้ประชุมร่วมกับทางทีมแพทย์ และ สสจ.เชียงราย หากตรวจพบการติดเชื้อโควิด19 ไม่ว่าจะเป็นครู หรือนักเรียน จะไม่มีการปิดทั้งโรงเรียน แต่จะปิดเฉพาะชั้นเรียน 3 วัน โดยทุกโรงเรียนสามารถปรึกษาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ทันที .