เตรียมเปิดถนนคนเดิน 1 ธันวาคมนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจสู้วิกฤติโควิด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย กองงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุมชี้แจง แนวทาง และทำความเข้าใจ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร และ ร้านค้าผู้ให้บริการ ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้า ถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก เข้าร่วมประชุม ชี้แจง เพื่อเตรียมการดำเนินงาน เปิดจังหวัดเชียงราย เพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยเป็นไปตาม แนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นครเชียงรายไปด้วยกัน มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid free setting )

ทั้งนี้ การประชุม เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมของร้านอาหาร สถานประกอบการ ให้ดำเนินการ ปรับตัว และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ ในเรื่องการป้องกันโควิด สูงสุด

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน