ข่าวกิจกรรม

เชียงแสนจัดโคมริมน้ำโขงรับลอยกระทงคึกคัก

เทศกาลลอยกระทงวันที่ 19 พ.ย.2565 คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ที่มีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธาน ได้มีประกาศแนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ โดยมีเนื้อหาว่าปัจจุบันศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) มีมติให้การจัดงานดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้เข้าไปกำกับดูแล ดังนั้นกรณีของ จ.เชียงราย ได้อาศัยอำนาจทางกฎหมายของผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงมีประกาศอนุญาตให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงได้เฉพาะตามประเพณีนิยม ส่วนกิจกรรมให้เป็นลักษณะศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือการละเล่นล้านนาที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเท่านั้น โดยให้งดเว้นการออกร้านจำหน่ายสินค้า การจัดงานมหรสพ งานรื่นเริง การแสดงดนตรีสากล หรือการแสดงอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้งให้แต่ละสถานที่ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยโดยให้ถือปฏิบัติกันตั้งแต่วันที่ 12-21 พ.ย.นี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายสถานที่มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะไปลอยกระทงเพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว ซึ่งแม้จะไม่คึกคักเหมือนช่วงก่อนมีวิกฤติโควิด-19 แต่ก็พยายามทำให้มีความสวยงาม

โดยที่สามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก ต.เวียง ติดแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ทางเทศบาล ต.เวียง อ.เชียงแสน ได้มีการประดับตกแต่งพื้นที่ริมฝั่งหลายแห่งด้วยโคมแขวนตามประเพณีล้านนาอย่างงดงาม โดยโคมแขวนสามารถเปิดไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืนทำให้มีความงดงามเป็นอย่างมาก และหลายจุดประดับเอาไว้ตรงทางลาดที่เป็นขั้นบันไดสำหรับให้ประชาชนได้ลงไปลอยกระทงด้วย.