ตรวจ ATK ผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอย หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยบริเวณหน้าโรงเรียน ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา

โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งมอบหมายให้ นางสาวณัฏฐกานต์ บุญเจริญ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK ณ อาคารพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว