ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีบวงสรวงทำบุญอุทิศถวายแด่พญามังรายและบุรพกษัตริย์โครงการบูรณะองค์พระธาตุดอยจอมทอง

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและทำบุญอุทิศถวายแด่พญามังราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะศรัทธา ได้ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง และทำบุญทักษิณาอุทิศขออนุญาตบูรณะ และทำบุญอุทิศถวายแด่บุรพกษัตริย์ บรรพชนผู้เกี่ยวข้องสถานที่แห่งนี้

ด้วยวัดพระธาตุดอยจอมทองโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมายาวนาน และเป็นมงคลสถานที่ตั้งเสาสะดือเมืองเวียงเชียงราย จำนวน 108 ต้น ที่พญามังรายมหาราชกำหนดให้เป็นชัยภูมิมงคลของการสร้างเมืองเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช 1805

ในการนี้ ทางวัดพระธาตุดอยจอมทอง ร่วมกับจังหวัดเชียงรายเทศบาลนครเชียงราย จึงได้มีโครงการบูรณะองค์พระธาตุเพื่อให้เกิดความมั่นคง แข็งแรง และงดงามตามพุทธศิลป์ของล้านนาโบราณสืบต่อไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน