ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวน รับวัคซีน #สูตรแบบไขว้ชนิด วัคซีนเข็ม 1 AstraZeneca วัคซีนเข็ม 2 Pfizer ในวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน

📌💉 สำหรับผู้ที่ต้องการรับเข็ม1ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน สามารถ walk in มาฉีดได้เลย

🌀จังหวัดเชียงราย โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และเทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนผู้ที่ต้องการรับเข็ม 1 ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน

❌ทั้งคนไทย/ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป #สูตรแบบไขว้ชนิดวัคซีนเข็ม 1 AstraZeneca ชนิดวัคซีนเข็ม 2 Pfizer มีระยะห่างกัน 28 วัน

💉ท่านที่มีความประสงค์รับวัคซีนสามารถเดินทางมารับได้ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -15.30 ณ อาคารเจียงฮาย ศูนย์ประชุมนครเชียงราย

#อย่าลืมสวมหน้ากากหมั่นล้างมือและฉีดวัคซีน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน