เทศบาลนครเชียงราย เร่งดำเนินการล้างทำความสะอาดทุกจุดในตลาดสดเทศบาล 1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย นำรถน้ำ และน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เข้าทำการล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาล1 ภายหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีการตรวจพบว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทางเทศบาลนครเชียงราย จึงดำเนินการควบคุมโรคทันที ในวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม รวมทั้งวางมาตรการ ก่อนที่จะเปิดตลาดอีกครั้ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 เทศบาลนครเชียงราย จึงขอปิดตลาดสดเทศบาล 1 เป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และหลังจากปิดตลาดให้มีการกำหนดมาตรการเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะกลับเข้ามาเปิดร้านค้า

ทั้งนี้ กองการแพทย์ กองสาธารณสุขและกองคลัง เทศบาลนครเชียงรายจะมีแนวทางปฏิบัติสำหรับพ่อค้า/แม่ค้า ต้องมีผลการตรวจ หาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือผู้ที่มีการตรวจแบบ ATK โดยใช้หลักฐานการตรวจจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่เกิน 72 ชั่วโมง รวมทั้งจะมีบัตรยืนยันการรับวัคซีนครบแล้ว และมาตรการป้องกันอื่น ๆ เพื่อไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นอีก

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน