ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เลขาธิการประกันสังคมให้เกียรติมาเยี่ยมเทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯ ให้การต้อนรับท่านเลขาธิการประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ พร้อมคณะ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจกับพวกเราเทศบาลนครเชียงราย ในการขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนร่วมกันทำงานให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกันต่อไป

ขอขอบพระคุณคณะฯ เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเทศบาลนครเชียงรายของเรา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน