ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายรักการอ่านเชียงราย จัด “นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย เปิด “นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ” ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ซึ่งได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียนอุบาล นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียราย และ ผู้ปกครอง พาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ซึ่ง “นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ” ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำปี ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดขึ้นมาอย่างมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมล็ดฝัน เครือข่ายรักการอ่าน จังหวัดเชียงราย กลุ่มฮักเจียงฮาย โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ เครือข่ายข่วงกำกึ๊ดเจียงฮาย และเชียงใหม่อ่าน จัดกิจกรรมให้เด็กและผู้ปกครอง ได้สนุก เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรมภายในงาน มีทั้ง นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ ครั้งที่ 6 โดย มูลนิธิเมล็ดฝัน จัดแสดงหนังสือภาพ นิทาน จากทั่วโลก กว่า 900 เล่ม และกิจกรรมเล่านิทานและทำของเล่นจากวัสดุรอบตัว ฐานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการอ่านและเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรเข้มแข็ง

ทั้งนี้ ยังมีเสวนา แรงบันดาลใจจากการอ่าน นำเสวนาโดย อุดมเดช ดวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเพื่อสังคมเชียงราย การเสวนา แรงบันดาลใจจากนิทาน นำเสวนาโดย พจวรรณ พันธ์จินดา นักเขียนและวาดภาพประกอบนิทาน การเสวนา เครือข่ายผู้ใหญ่ใจดี รวมทั้ง การเสวนา ดูอะไรจากหนัง นำเสวนาโดย “พก” ร้านหนังสือและโรงหนังขนาดเล็ก

นอกจากนี้ ยังฐานก่อการเล่น โดย โรงเล่น เรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์เล่นได้) กลุ่มคนเฒ่า คนแก่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ฐานเสียงเพลงเชื่อมนิทานและเรื่องเล่า โดย กลุ่มฮักเจียงฮาย ฐาน เชียงราย:อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน โดย เชียงใหม่อ่าน และเครือข่ายข่วงกำกึ๊ดเจียงฮาย

โดยตลอดกิจกรรม ทางเทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายที่ร่วมจัด จัดให้เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัย.