มาตรการหลักในการเข้าชมเชียงรายดอกไม้งาม

❌ลงทะเบียนเข้างานโดยแสกนคิวอาร์โค้ด
1.เว้นระยะห่าง
2.สวมหน้ากากอนามัย
3.หมั่นล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
4.วัดอุณหภูมิก่อนเข้างานเสมอ

💉กรณีได้รับวัคซีนครบแล้ว ให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง

❌กรณีไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ไม่เกิน 72 ชั้วโมง หรือกรณีหายป่วยแล้วไม่เกิน3เดือน โดยมีใบรับรองจากแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้ว ไม่ต้องแสดงผลวัคซีน

‼️หากหายป่วยเกิน 3 เดือน ต้องมีข้อ 3,4