ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี2564 ให้กับนักเรียนกลุ่ม B ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็นการตรวจสุขภาพฟัน และการตรวจวัดสายตา การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 2 สันหนอง ในการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการดูแลสุขภาพฟัน และสายตา