ปฎิทินท่องเที่ยวสีสันนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมสนับสนุน จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเนรมิตใจกลางเมืองนครเชียงราย ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ “เชียงรายดอกไม้งาม” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

🌀นอกจากนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม :

🗯 24 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พิธีเปิดเชียงรายดอกไม้งาม

🗯 26 ธันวาคม เวลา 15.30 น.ตักบาตรดอกไม้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

🗯 31 ธันวาคม เคาท์ดาวน์ (Countdown) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

🗯 1 มกราคม 2565 แห่พระแวดเวียง และตักบาตรขึ้นปีใหม่

🗯 5-9 มกราคม เทศกาลอาหาร ชา-กาแฟ

🗯 7 มกราคม กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์

🗯 15, 22 และ 29 มกราคม กิจกรรมดนตรีในสวน

🗯 25 มกราคม พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข