ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของผู้ประกอบการร้านค้า แผงลอยบริเวณหน้าโรงเรียนประจำเดือนธันวาคม ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ณ อาคารพัฒนาลังการ เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และผู้ปกครอง