ข่าวประชาสัมพันธ์

เหล่ากาชาดเชียงราย ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เพจ “อีจัน” ปกครองอำเภอเมืองเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบนมผงให้แก่เด็กแรกเกิด – 1 ปี จำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงชัย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พร้อมทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค รายละ 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินสด รายละ 2,000 บาท โดยนมผงสำหรับเด็กแรกเกิด – 1 ปี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากเพจ “อีจัน” เพื่อส่งต่อให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบ ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ รองเท้า เสื้อกันหนาว ขนาดพิเศษ ให้แก่ นายภานุวัฒน์ พรมมินทร์ นักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านปางคึก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจาก ครอบครัวมีฐานะยากจน ประกอบกับน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก จึงทำให้ไม่ชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนใส่ ในการนี้ได้มอบ เครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่นายภานุวัฒน์ พรมมินทร์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว