ข่าวกิจกรรม

กกท.ชียงราย จัดประชุมเตรียมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2529 มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค.

ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 โดยจะมีพิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08:00 น ณ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดมีกิจกรรมการมอบโล่ให้กับผู้ประกอบคุณงามความดีด้านกีฬาของจังหวัดเชียงราย การมอบรางวัลให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่นของจังหวัดเชียงราย และการจัดนิทรรศการวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้หารือพร้อมสรุปแนวทาง รวมถึงมาตรการต่างๆในการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายให้ลุล่วง สำเร็จไปด้วยดีต่อไป