ข่าวกิจกรรม

เปิดเที่ยวย้อนรอยไทเขิน “กาดหมั้ว คัวฝั่งหมิ่น” รับนักท่องเที่ยวช่วงหนาว

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด งาน “กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ย้อนรอยวิถีไทเขิน” ที่ ลานข่วงหลวงพญามังราย ด้านข้างวัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ซึ่งทาง วัดฝั่งหมิ่นและชาวชุมชนฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง โดยมีนักท่องเที่ยว และชาวเชียงราย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อชมการแสดง และ เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดเชียงราย ในการเปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีวิกฤติการระบาดของโควิด19 เป็นต้นมา

ภายในงานมีการจัดประดับตกแต่งสถานที่ด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไตเขินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นชุมชนใหญ่ มีการแสดงบนเวทีของชาวไตเขิน ประกวดลายผ้าไตเขิน มีการจำหน่ายอาหารที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งพบว่าภายในงานชาวบ้านต่างแต่งกายชุดไตเขินอย่างมีสีสันและสถานที่ยังตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนมีความประทับใจ โดยจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์

โดย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าตั้งแต่ จ.เชียงราย ได้เปิดการท่องเที่ยว 1 ธ.ค. เป็นต้นมา ได้ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดกระเตื้องขึ้น ดังนั้นการจัดงานของชาวชุมชนบ้านฝั่งหมิ่นจึงถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะทำให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการไปเยือนได้มากขึ้น โดยเฉพาะเป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไตเขิน ทั้งในเรื่องการแต่งกาย ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาทางชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา ในการศึกษาวิจัย จึงสามารถดึงเอาอัตลักษณ์ออกมานำเสนอ และสามารถพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเช่นนี้ได้ ดังนั้นในอนาคตจึงคาดหวังว่าการจัดงานจะมีความต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมากขึ้นไปอีก เพื่อจะได้นำการจัดงานเข้าสู่ปฏิทินการท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย ต่อไป.