ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เตรียมความพร้อมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดและพิธีตักบาตรดอกไม้ในงานเชียงรายดอกไม้งาม

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมทุกด้าน พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ร่วมตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา จะจัดให้มีพิธีตักบาตรดอกไม้ ในงานเชียงรายดอกไม้งาม โดยมีพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร จำนวน 99 รูป โดยมีพระเถรานุเถระ พระเดชพระคุณท่าน พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระภาวนารัตนะญาณ วิ. หรือพระครูบาอริยะชาติ พระครูปองพล สีละสังวโร วัดไชยพาบ จากอำเภอเทิง พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย และยังได้ อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จาก 9 วัด ในจังหวัดเชียงราย ให้ทุกท่านได้กราบขอพรก่อนส่งท้ายปี ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย #ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)

#นครเชียงรายนครแห่งดอกไม้งาม