“ตักบาตรดอกไม้” เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม สุดคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ตักบาตรดอกไม้

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรดอกไม้ หนึ่งเดียวในล้านนา โดยมีพระเถรานุเถระ พระเดชพระคุณท่าน พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พระภาวนารัตนะญาณ วิ. หรือพระครูบาอริยะชาติ พระครูปองพล สีละสังวโร วัดไชยพาบ จากอำเภอเทิง พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยว นำออกรับบิณฑบาตร รวมพระสงฆ์และสามเณร 99 รูป โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้ พร้อมจัดขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอม ขึ้นประดิษฐานในขบวนรถบุษบก 9 คัน เพื่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และร่วมตักบาตรดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตตนเองและครอบครัว ซึ่งสร้างความประทับใจให้นักผู้ร่วมทำบุญตักบาตรอย่างมาก เพราะรถบุษบกแต่ละคัน มีความสวยที่ไม่ซ้ำกัน และสร้างโดยศิลปินแต่ละจังหวัด ใช้ระยะเวลาสร้าง 9 ปี โดยในหนึ่งปีจะนำออกให้ประชาชน และนักนักท่องเที่ยวได้ชมในการร่วมพิธีที่สำคัญ เพียง 2 ครั้งเท่านั้น คือ ตักบาตรดอกไม้ และ ตัดบาตรวันขึ้นปีใหม่

ส่วนการตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดเชียงราย ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2559 โดยพระธรรมราชานุวัตร  (มรณะภาพ) อดีตเจ้าคณะภาค 6 มีดำริ กับ ทาง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ว่า จังหวัดเชียงราย ควรสืบสานประเพณี ทางพระพุทธศาสนา ในทุกด้าน รวมทั้งการ ตักบาตรดอกไม้ ซึ่งสอดคล้องกับทาง นายกวันชัย ที่ต้องการให้พระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงชาวพุทธ จะดูได้จากการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการสืบพระพุทธศาสนาทุกเรื่อง

เพราะการตักบาตรดอกไม้ ตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมีเรื่องเล่าว่า นายสุมนมาลาการ เป็นชาวเมืองราชคฤห์ เขามีหน้าที่นำดอกมะลิไปถวายพระเจ้า พิมพิสาร วันละ 8 ทะนาน ทุกวัน และจะได้ทรัพย์วันละ 8 กหาปณะ ต่อมาเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมือง เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยภิกษุ ภิกษุงงฆ์ เขาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส จึงถวายดอกไม้ด้วยดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชาโดยมีความคิดว่า แม้จะต้องตายด้วยโทษประหารก็ยอม ชาวเมืองทราบดังนั้นจึงพาการโห่ร้องสรรเสริญเป็นอันมาก มีเพียงภรรยาของเขาที่ไม่พอใจ ภรรยาจึงนำความนั้นไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสาร แต่พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบัน นอกจากจะไม่โกรธแล้ว ยังนำความนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกที พระพุทธเจ้าได้กล่าวสรรเสริญนายสุมนมาลาการ ทำให้นายสุมนมาลาการได้รับของพระราชทานจากพระเจ้าพิมพิสารถึง 8 ชนิด คือช้าง ม้า ทาส ทาสี เครื่องประดับ นารี อย่างละแปด ทรัพย์อีก 8 พันกหาปณะ และบ้านส่วยอีก 8 ตำบล ครั้นกลับถึงวัดพระอานนท์ ได้กราบทูลผลบุญที่นายสุมนมาลาการจะพึงได้รับ พระพุทธองค์ตรัสว่า นายสุมนมาลาการได้สละชีวิตบูชาพระองค์ในครั้งนี้จักไม่ได้ไปเกิดในนรกตลอดแสนกัลป์.