“นราพัฒน์” ต่อยอดแซนด์บ๊อกซ์เชียงราย ปี 66 ดันซัพพลายเชนเชื่อมประโยชน์ทั่วภาคเหนือ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ภาคเหนือ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมการสัมมนา “ ตลาดนำการผลิต แซนต์บ๊อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” รวมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย กับ เครือข่ายโคเนื้อล้านนา และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ามกลางเกษตรกรและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 350 คน

ทั้งนี้ นายนราพัฒน์ กล่าวว่า โครงการแซนด์บ๊อกซ์เชียงราย ถือเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับการผลักดันการส่งออกสินค้า เช่น โคเนื้อ ด้วยประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย หากมีการจัดพื้นที่พิเศษในรูปแบบแซนต์บ๊อกซ์ จะทำให้ประเทศเป้าหมายเช่น ประเทศจีน เชื่อมั่นและยอมรับว่า มาจากพื้นที่ที่ปลอดโรคระบาดสัตว์ จะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกโค กระบือ ไปยังจีนได้ตรงจากที่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นในการส่งออกเช่นที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ”เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” โดยให้ภาคเหนือเป็นฮับหรือศูนย์กลางด้านการส่งออกสินผ่านตลาดจีน ซึ่งเป็นฐานตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

“ ดังนั้น เพื่อต่อยอดผลการสัมมนา“ ตลาดนำการผลิต แซนด์บ๊อกซ์เชียงราย เกษตรกรได้อะไร” ในปี 2566 พรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือ จึงกำหนดการสนับสนุนสร้างการพัฒนาที่สร้างประโยชน์เชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของภาคเหนือ ในลักษณะของซัพพลายเชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชื่อมเหนือเชื่อมโลก” นายนราพัฒน์ กล่าว