ชมความงาม “ดอกท้อ” บานแล้ว

“ดอกท้อบานแล้ว” ณ สถานีพัตนาเกษตรพื้นที่สูงตามโครงการพระราชดำริธารทอง บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาด “ดอกท้อ” จะบานถึงกลางเดือนมกราคม 2565 นี้