รพ.เชียงรายอินเตอร์ ประกาศสามารถ Walk-in สำหรับ วัคซีน Astrazeneca เข็ม 3 ไม่มีค่าใช้จ่าย

📌โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ประกาศสามารถ Walk-in สำหรับ วัคซีน Astrazeneca เข็ม 3 ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 มกราคม 65 เวลา 13.00 – 15.00 น.
💉สอบถามรายละเอียด Inbox เพจ : รพ.เชียงรายอินเตอร์