ข่าวประกาศ

❌📌( 60วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ) 15 ก.พ.-15 เม.ย.65

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย “ภาสกร บุญญลักษม์” ขอความร่วมมือชาวเชียงรายทุกคน ปกป้องบ้านเรา ป้องกันไฟป่า เพื่อลมหายใจของชาวเชียงรายทุกคน