ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กไทยอุ่นใจ ใช้โซเชียลยังไงให้ถูกวิธี

🧑🏻‍💻โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น แม้จะมีประโยชน์ แต่หากใช้งานไม่ถูกวิธี อาจเหมือนดาบสองคมที่จะนำภัยมาให้อย่างคาดไม่ถึง
🧩วันเด็กปีนี้ AIS อุ่นใจไซเบอร์ จะมาแนะนำวิธีในการใช้โซเชียลอย่างถูกวิธี เพื่อปกป้องน้อง ๆ หนู ๆ จากภัยบนโลกออนไลน์ 🚫 เพราะการแชร์ข้อมูลบางอย่างก็อาจเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีใช้เพื่อเข้าถึงตัวเด็ก ๆ ได้

#AISอุ่นใจไซเบอร์ #AISSustainability #CyberWellness #Staysafeonline #ใช้ชีวิตออนไลน์ปลอดภัยไปกับAIS