“ทูตวัฒนธรรม”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลปริยา ไชยรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตวัฒนธรรม (ต้นแบบสังคมบุคคลของชาติ) ประจำปี 2564 เกียรติคุณ ด้านการศึกษาดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร