ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การบริการฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถ walk in นำบัตรประจำตัว หรือบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นขอความจำนงในการขอรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 สูตรแอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca) สูตรไฟเซอร์ (Pfizer)เข็ม 1,2 และเข็ม 3 เท่านั้น (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม วันจันทร์ที่ 24 มกราคมและ วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมนครเชียงราย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเเละควบคุมโรค การดำเนินงานได้ปฎิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถิติผู้ได้รับวัคซีน covid-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่จะรับวัคซีน 67,165 คน

เข็ม 1 จำนวน 61,485 ร้อยละ 91.54 เข็ม 2 จำนวน 49,178 ร้อยละ 73.22 เข็ม 3 จำนวน 12,688 ร้อยละ 18.89

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน