ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผลการประกวดภาพวาดงานเชียงรายดอกไม้งามประเภทประชาชนทั่วไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดภาพวาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้การประกวดแข่งขันภาพวาดระบายสีขึ้น 2 ประเภท ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีจากศิลปินเชียงราย นายฉลอง พินิจสุวรรณ นายธีรยุทธ สืบทิม นายศิลปวิทยา เชี่ยววิชา นายกมล สาลิกานนท์ และนางศุภรัตน์ อินทนิเวศน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ทั้งนี้ ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “ประเภทประชาชนทั่วไป” ดังนี้
👉 ชนะเลิศ : แสงอรุณรุ่งที่คืนพลังให้สรรพสิ่ง นายสุรชิต ทะยะธง รับรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
👉 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายสิทธิพันธ์ ขะยะ รับรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
👉 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สีสันจักรวาลดอกไม้ นายสุรินทร์ ปัญญา รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
👉 รางวัลชมเชย 5 รางวัล@ 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  • นายเทวา เสาศิลา : หลงรักดอกไม้บานที่สวนตุงและโคม
  • นายฐิติกรณ์ ออนสา : จักรวาลดอกไม้
  • นายประเสริฐ มาเยอะ : ความงามเชียงราย
  • นายอักษรวิจิตร หงษ์ตัน : เชียงรายดินแดนแห่งความสุข
  • นางสาววิจิตรา ปัญญาทอง : ใต้แสงตะวันเชื่อมรัก
ชนะเลิศ : แสงอรุณรุ่งที่คืนพลังให้สรรพสิ่ง นายสุรชิต ทะยะธง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สีสันจักรวาลดอกไม้ นายสุรินทร์ ปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : สีสันจักรวาลดอกไม้ นายสุรินทร์ ปัญญา
รางวัลชมเชย : นายเทวา เสาศิลา หลงรักดอกไม้บานที่สวนตุงและโคม
รางวัลชมเชย : นายฐิติกรณ์ ออนสา จักรวาลดอกไม้
รางวัลชมเชย : นายประเสริฐ มาเยอะ ความงามเชียงราย
รางวัลชมเชย : นายอักษรวิจิตร หงษ์ตัน เชียงรายดินแดนแห่งความสุข
รางวัลชมเชย : นางสาววิจิตรา ปัญญาทอง ใต้แสงตะวันเชื่อมรัก