ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงรายครบรอบ 760 ปี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกัน สักการะ ถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช ณ สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดดอยงำเมือง เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พญามังรายมหาราช ทรงสร้างจังหวัดเชียงราย จนถึงวันนี้ อายุครบ 760 ปี ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพิธีสำคัญนี้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชาวเชียงราย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยที่วัดงำเมือง ตามจารึกระบุว่า เป็นสถานที่เก็บสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ พญามังราย และ เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นทรงนั่งบัลลังก์อย่างสง่างาม ทั้งนี้ชาวเชียงรายจะเดินทางขึ้นมายังวัดงำเมือง เพื่อกราบไหว้ขอพรจาก สถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ทางเทศบาลนครเชียงราย จึงยึดตามหลักจารึกที่กำหนดให้วันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นการบวงสรวง และตานหาพญามังราย