เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ออกบูธงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำ 2565

นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ กองช่างเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะครูในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนักเรียนที่แสดงความสามารถด้านดนตรีไทย เนื่องในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และกาชาด ประจำปี 2565

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “รถไฟขบวนการศึกษาเชียงราย “โดยได้นำผลงานทางวิชาการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้ง 8 โรงเรียนนำมาแสดง รวมทั้งในแต่ละวันมีชุดการแสดงของน้องนักเรียนมาร่วมแสดง เพื่อให้น้องๆและผู้มาท่องเที่ยวในงานได้ชมความสามารถ ซึ่งงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในปฏิบัติตามมาตรป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย.