ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“สกายวอร์คดอยสะเก็น” ชิม ช้อป “กาดดอยสะเก็น”

อีกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ บรรยากาศยามค่ำคืน “สกายวอร์คดอยสะเก็น” บริเวณถนนดอยสะเก็น ชิม ช้อป “กาดดอยสะเก็น” ชุมชนดอยสะเก็น (ตรงข้ามวัดคีรีชัย) เทศบาลนครเชียงราย ทุกวันศุกร์

“ป่าดอยสะเก็น” ป่าใจกลางเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในชุมชน ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของพันธุ์ไม้ขึ้นกระจายอยู่อย่างหนาแน่น มีมากกว่า 100 ชนิด ยังรวมความมหัศจรรย์ไว้อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงต้นฆ้อง ที่มีอายุหลายร้อยปี แต่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่า ต้นผึ้ง จะมีผึ้งผลัดเปลี่ยนกันมาอาศัย บางปีมีประมาณ 70 รัง และบางปีมีมากถึง 120 รัง

🗯☘️ ขึ้นสกายวอล์ค ชมวิวเมืองเชียงราย บรรยากาศสุดยอด ดื่มด่ำธรรมชาติ กับความงดงามของต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์
💕🌀 สักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คีรีชัย พร้อมชม..ช้อป..สินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น และชิมอาหารพื้นเมืองหลากหลาย ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. ณ บริเวณถนนดอยสะเก็น ชุมชนดอยสะเก็น อ.เมืองเชียงราย ทุกวันศุกร์.