โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมเชิดชูเกียรตินักเรียนต้นแบบ

นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 รางวัลโครงงานคุณธรรมประเภทต่าง ๆ รางวัลนักเรียนพฤติกรรมดี มีคุณธรรม จริยธรรม รางวัลนักเรียน นักศึกษาวิชาทหารทำความดีร่วมบริจาคโลหิต และรางวัลนักเรียนทำความดีร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เเผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย