ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 8

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจเยี่ยมพบปะหารือ และติดตามการทำสวนผักในเมือง ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสีเขียว “เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย” โดยมีนายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ท่านนายกได้ให้กำลังใจในการขับเคลื่อนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง