ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

แอบทิ้งซากสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 , จนท. กองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานงาน จากกรณีมีผู้นำซากสัตว์ (เนื้อหมู เนื้อไก่) จำนวนเกือบ 100 กิโลกรัม นำมาทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ซอย 12 ชุมชนดอยเขาควาย

ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องในชุมชน ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านกลิ่นเหม็นเน่า เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์จ.เชียงราย จนท.ตำรวจสภ.เมืองเชียงราย สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จัดเก็บและสืบสวน ติดตาม หาผู้กระทำความผิดต่อไป